Alex van Stipriaans ‘Surinaams Contrast’ door de Groene Amsterdammer geselecteerd als een van de tien cruciale na-oorlogse boeken over het koloniaal verleden.

Uncategorized
SURINAAMS CONTRAST. ROOFBOUW EN OVERLEVEN IN EEN CARAIBISCHE PLANTAGEKOLONIE, 1750-1863 (boek 1993)
Share!