Alex van Stipriaans ‘Surinaams Contrast’ door de Groene Amsterdammer geselecteerd tot 1 van de 10 cruciale na-oorlogse boeken over het koloniaal verleden

SURINAAMS CONTRAST. ROOFBOUW EN OVERLEVEN IN EEN CARAIBISCHE PLANTAGEKOLONIE, 1750-1863 (boek 1993)